logo

Søk

Krav og regler til kasseapparat

Gjeldene krav og regler

Alle kasseapparat må følge Kassasystemlova, uavhengig av bransje.
Det betyr at leverandøren er ansvarlig for å sørge for at sitt system følger loven, og så legge inn en erklæring om dette på altinn.no Listen over disse kassene og mer informasjon finner du her.

 

Alle bokføringspliktige som har kontantsalg og omsetter over 50 000,- i året skal i utgangspunktet ha kasseapparat. 

I Kassasystemlova § 2 er kontantsalg og betalingsmiddel definert slik:

a) kontantsal: sal av varer og tenester der kjøparen si betalingsplikt overfor seljar blir gjort opp ved levering, ved bruk av betalingskort eller kontantar som betalingsmiddel. Sal over internett eller ved oppkrav blir ikkje rekna som kontantsal,

b) betalingskort: debetkort, kredittkort og faktureringskort,

c) kontantar: andre betalingsmiddel enn betalingskort

 

Alle våre kassaapparat følger Kassasystemlova

 

Krav til bruk av kasseapparat er også bestemt i bokføringsloven og tilhørende forskrifter.

 

Her ligger de aktuelle lenkene for bokføringsloven og forskriftene:

Personalister
Vedtatt og trådt i kraft fra januar 2014
Kassaløsningen Omega Kassasystem har funksjon for personallister. Funksjon dekker alle krav i loven.
Omega koster fra kr. 890,- pr måned å leie eller fra kr. 42.000,- å kjøpe.

 

Alle våre kassaapparat følger Kassasystemlova
Alle våre kassaapparat følger Kassasystemlova

 

KASSASYSTEMLOVA

Det tidligere forslaget til ny kassalov ble ferdig utarbeidet lov og vedtatt av Stortinget 19. juni 2015.
Sakens gang og dokumenter kan man lese på Stortingets hjemmesider.

 

Den endelige loven er tilgjengelig på lovdata.no
Hele kassasystemlova kan leses her.

 

Det er nå kjent at alle kasseapparat som er i lovlig bruk i dag, vil fortsette å være det til og med 31. desember 2018.


Det er også kjent at alle kasseleverandører må levere kasseapparat som følger loven fra og med 1. januar 2017. Det betyr at ingen kan overholde loven og kjøpe nye eller brukte kasseapparat etter dette, uten å kjøpe et kassepparat tilpasset den nye loven, dvs. ett som står på Skatteetatens liste.

 

Kravene til kasseapparat ble ferdige høsten 2016. Loven er vedtatt og Finansdepartementet publiserte lovens forskrift i desember 2015 og oppdaterte denne juli 2016. Det er denne som definerer kravene til kasseapparat. Hele forskriften er tilgjengelig på lovdata her.

 

Kassasystemforskrifta definerer også at alle kasseapaprat skal lagre en fil for kontroll i et format som skal nærmere defineres av Skattedirektoratet. Denne definisjonen ble klar september 2016. Kjøpte du et kasseapparat i 2016 eller før, så kan den kassen du kjøpte ha oppgraderingsmulighet og du må sørge for å få det gjort i god tid før desember 2018. Hvis den ikke har oppgraderingsmulighet må kassen byttes ut innen utgangen av 2018.

 

Kjøper du kasse fra og med 2017 må du kjøpe en som står på Skattedirektoratets hjemmeside for å ha en lovlig kasse.

 

Du kan lese mer på Skattedirektoratets side om kasseapparat her.

 

Vi har tilpasset våre modeller til disse kravene, og vil tilby våre eksisterende kunder en oppgradering av sine kasseapparat. De som har tidligere modeller som ikke kan oppgraderes kan få tilbud om innbyttepris.


Informasjonen som sirkulerer om at alle må bytte kasseapparat er ikke korrekt. Mange vil kunne oppdatere eksisterende løsninger. Det er heller ikke korrekt at alle må ha PC-baserte kasseapparat. Vi tror det finnes omtrent 100 000 kasser i Norge, og at omtrent halvparten av disse kan oppgraderes, og resten må byttes senest desember 2018.

 

Vi har allerede forberedt vår produkter godt og nye versjoner av Sam4s er allerede i salg. Alle tidligere kjøpte Sam4s NR-510 kan oppgraderes. Omega kassasystem kan også oppgraderes til å følge Kassasystemlova.
Det bør gjøres i god tid før loven trer i kraft. Vi garanterer også at alle andre kasser kjøpt hos fra og med 2016 kan oppgraderes eller byttes inn mot en godkjent kasse.
Vi gir innbytte på de modellene som ikke kan oppgraderes. 

 

Den nye loven innebærer at kasser må igjennom en godkjenningsprosedyre internt hos leverandøren. Dette gjøres ved at vi som importør leverer en egenerklæring til Skattedirektoratet sammen med all påkrevd dokumentasjon. Vi står dermed som ansvarlig for de kassene som står på listen fra oss. Dette kan Skattedirektoratet etterprøve, og evt. mangler må utbedres av leverandøren. Eventuell manglende utbedring vil medføre store gebyrer til leverandøren, og at brukeren ikke lenger kan bruke sitt apparat. Så lenge kassen står oppført på Skattedirektoratets side følger den loven i følge leverandøren, men det er alltid en risiko for at en useriøs leverandør velger å egenerklære en kasse som ikke holder mål. Vi har vært i bransjen siden 1953 og har levert kasser satt opp etter gjeldene lovverk, og det fortsetter vi å gjøre. 

 


I dag er det INGEN OFFENTLIG GODKJENNING av kasser. Det er derfor heller ingen leverandører som har såkalte "godkjente kasser". Dagens kasseapparat må settes opp slik at de følger Norske lover og forskrifter, og brukes slik at de følger Norske lover og forskrifter. Alle kasser vi leverer er satt opp slik og leveres med informasjon og opplæring så de kan brukes tilsvarende.

 

Vi vil anbefale alle som søker nye kassepparat å skaffe seg fra en seriøs leverandør i IKT-Norges kasseforum, og som står på Skatteetatens liste.

Se hvilket kassaapparat som passer for din bransje

 

 

Her finner du oss:

Vi holder til på Brynseng. 
Kom gjerne inn for en visning i vårt 
showroom.
 
Finn Clausen POS Systemer AS
Tvetenveien 32 (2. etasje)
0666 Oslo
 
 
 
Telefon: +47 22 63 50 00
Mail: salg@finnclausen.com
 
 
 

Følg oss: