logo

Søk

Krav og regler til kasseapparat

Gjeldene krav og regler

Alle kasseapparat må følge Kassasystemlova, uavhengig av bransje.
Det betyr at leverandøren er ansvarlig for å sørge for at sitt system følger loven, og så legge inn en erklæring om dette på altinn.no Listen over disse kassene og mer informasjon finner du her.

 

Alle bokføringspliktige som har kontantsalg og omsetter over 50 000,- i året skal i utgangspunktet ha kasseapparat. 

I Kassasystemlova § 2 er kontantsalg og betalingsmiddel definert slik:

a) kontantsal: sal av varer og tenester der kjøparen si betalingsplikt overfor seljar blir gjort opp ved levering, ved bruk av betalingskort eller kontantar som betalingsmiddel. Sal over internett eller ved oppkrav blir ikkje rekna som kontantsal,

b) betalingskort: debetkort, kredittkort og faktureringskort,

c) kontantar: andre betalingsmiddel enn betalingskort

 

Alle våre kassaapparat følger Kassasystemlova

 

Krav til bruk av kasseapparat er også bestemt i bokføringsloven og tilhørende forskrifter.

 

Her ligger de aktuelle lenkene for bokføringsloven og forskriftene:

Personalister
Vedtatt og trådt i kraft fra januar 2014
Kassaløsningen Omega Kassasystem har funksjon for personallister. Funksjon dekker alle krav i loven.
Omega koster fra kr. 890,- pr måned å leie eller fra kr. 42.000,- å kjøpe.

 

Alle våre kassaapparat følger Kassasystemlova
Alle våre kassaapparat følger Kassasystemlova

 

KASSASYSTEMLOVA

Det tidligere forslaget til ny kassalov ble ferdig utarbeidet lov og vedtatt av Stortinget 19. juni 2015.
Sakens gang og dokumenter kan man lese på Stortingets hjemmesider.

 

Den endelige loven er tilgjengelig på lovdata.no
Hele kassasystemlova kan leses her.

 

Det er nå kjent at alle kasseapparat som er i lovlig bruk i dag, vil fortsette å være det til og med 31. desember 2018.


Det er også kjent at alle kasseleverandører må levere kasseapparat som følger loven fra og med 1. januar 2017. Det betyr at ingen kan overholde loven og kjøpe nye eller brukte kasseapparat etter dette, uten å kjøpe et kassepparat tilpasset den nye loven, dvs. ett som står på Skatteetatens liste.

 

Kravene til kasseapparat ble ferdige høsten 2016. Loven er vedtatt og Finansdepartementet publiserte lovens forskrift i desember 2015 og oppdaterte denne juli 2016. Det er denne som definerer kravene til kasseapparat. Hele forskriften er tilgjengelig på lovdata her.

 

Kassasystemforskrifta definerer også at alle kasseapaprat skal lagre en fil for kontroll i et format som skal nærmere defineres av Skattedirektoratet. Denne definisjonen ble klar september 2016. Kjøpte du et kasseapparat i 2016 eller før, så kan den kassen du kjøpte ha oppgraderingsmulighet og du må sørge for å få det gjort i god tid før desember 2018. Hvis den ikke har oppgraderingsmulighet må kassen byttes ut innen utgangen av 2018.

 

Kjøper du kasse fra og med 2017 må du kjøpe en som står på Skattedirektoratets hjemmeside for å ha en lovlig kasse.

 

Du kan lese mer på Skattedirektoratets side om kasseapparat her.

 

Vi har tilpasset våre modeller til disse kravene, og vil tilby våre eksisterende kunder en oppgradering av sine kasseapparat. De som har tidligere modeller som ikke kan oppgraderes kan få tilbud om innbyttepris.


Informasjonen som sirkulerer om at alle må bytte kasseapparat er ikke korrekt. Mange vil kunne oppdatere eksisterende løsninger. Det er heller ikke korrekt at alle må ha PC-baserte kasseapparat. Vi tror det finnes omtrent 100 000 kasser i Norge, og at omtrent halvparten av disse kan oppgraderes, og resten må byttes senest desember 2018.

 

Vi har allerede forberedt vår produkter godt og nye versjoner av Sam4s er allerede i salg. Alle tidligere kjøpte Sam4s NR-510 kan oppgraderes. Omega kassasystem kan også oppgraderes til å følge Kassasystemlova.
Det bør gjøres i god tid før loven trer i kraft. Vi garanterer også at alle andre kasser kjøpt hos fra og med 2016 kan oppgraderes eller byttes inn mot en godkjent kasse.
Vi gir innbytte på de modellene som ikke kan oppgraderes. 

 

Den nye loven innebærer at kasser må igjennom en godkjenningsprosedyre internt hos leverandøren. Dette gjøres ved at vi som importør leverer en egenerklæring til Skattedirektoratet sammen med all påkrevd dokumentasjon. Vi står dermed som ansvarlig for de kassene som står på listen fra oss. Dette kan Skattedirektoratet etterprøve, og evt. mangler må utbedres av leverandøren. Eventuell manglende utbedring vil medføre store gebyrer til leverandøren, og at brukeren ikke lenger kan bruke sitt apparat. Så lenge kassen står oppført på Skattedirektoratets side følger den loven i følge leverandøren, men det er alltid en risiko for at en useriøs leverandør velger å egenerklære en kasse som ikke holder mål. Vi har vært i bransjen siden 1953 og har levert kasser satt opp etter gjeldene lovverk, og det fortsetter vi å gjøre. 

 


I dag er det INGEN OFFENTLIG GODKJENNING av kasser. Det er derfor heller ingen leverandører som har såkalte "godkjente kasser". Dagens kasseapparat må settes opp slik at de følger Norske lover og forskrifter, og brukes slik at de følger Norske lover og forskrifter. Alle kasser vi leverer er satt opp slik og leveres med informasjon og opplæring så de kan brukes tilsvarende.

 

Vi vil anbefale alle som søker nye kassepparat å skaffe seg fra en seriøs leverandør i IKT-Norges kasseforum, og som står på Skatteetatens liste.

Se hvilket kassaapparat som passer for din bransje

 

 

100.000 kassaapparater må byttes eller oppgraderes

Etter 31. desember 2018 må alle kassasystemer i Norge tilfredsstille kravene i den nye kassaloven. - Alle kassaapparater må enten byttes eller oppgraderes innen fristen for å være lovlig i bruk. Vi antar at det dreier seg om rundt 100.000 enheter, sier daglig leder Tore Sjøvaag (bildet) i Finn Clausen POS Systemer.

 

I fjor sommer ble den nye kassaloven, eller «Kassasystemlova» som den formelt heter, godkjent av Stortinget. Den innebærer at alle kassasystemer som kjøpes og brukes i Norge etter 1. januar 2017 må være godkjent etter loven og forskriften til loven samt at alle bokføringspliktige selskaper må ha tatt i bruk godkjente kassasystemer etter 31. desember 2018.

 

Med godkjent menes at leverandøren har fulgt loven og reglene, dokumentert dette og registrert kassasystemet med en egenerklæring i Altinn. Leverandørens produkt vil da vises på Skatteetatens nettsider og være godkjent av leverandøren.

Hvilket kassaapparat passer ditt behov? Prøv vår produktvelger:


Les også: Hva skjer hvis jeg ikke har et kassaapparat som følger loven?

 

Må byttes eller oppgraderes

 

Man antar at det i Norge finnes omtrent 100.000 salgspunkter hvor et kassasystem registrerer salget.

 

- Alle kassaapparatene må enten byttes eller oppgraderes for å være lovlig i bruk etter 31. desember 2018. Vi antar at omtrent halvparten av disse enhetene kan oppgraderes, mens resten må byttes for å tilfredsstille kravene i den nye kassaloven, sier daglig leder Tore Sjøvaag i Finn Clausen POS Systemer.

 

Finn Clausen POS Systemer har jobbet med kassasystemer siden 1970-tallet. De holder til i Oslo, men selger kassasystemer til hele landet – både gjennom forhandlere og direkte til sluttbrukere.

 

Be oss om et tilbud på kasseapparat i dag

 

 

Sjøvaag forklarer at en rekke funksjoner blir påbudt, og noen funksjoner blir forbudt, etter de nye reglene.

 

 

- Man skal blant annet kunne registrere vekselkasse og skille ulike typer betalingsmidler. I tillegg er det krav om kontinuerlig lagring og sikring av elektronisk journal slik at denne ikke kan bli endret i ettertid, samt et klarere skille mellom positive og negative beløp på kvitteringer, rapporter og i elektronisk journal, sier han.

 

Kontakt oss i dag, om du har spørsmål om ditt kasseapparat følger loven

 

Garanterer oppgraderingsmuligheter

Skatteetaten har ikke offentliggjort noen oversikt over hvilke kassasystemer som leverandøren erklærer å være i samsvar med loven. Denne oversikten er ventet 3. desember. Det innebærer at ingen per nå kan selge kassasystemer og påstå at de allerede er godkjent etter loven.

 

- Vi ser en del useriøse aktører som allerede selger kassasystemer de hevder er godkjent etter loven, men dette er altså ikke mulig før Skatteetaten offentliggjør sin oversikt, sier Tore Sjøvaag.

 

Han forteller at Finn Clausen per nå har to modeller som garantert vil ha oppgraderingsmuligheter, Omega og Sam4S NR-510.

 

- I tillegg til disse to vil vi om ikke lenge tilby ytterligere to modeller, Omega Lite og Sam4S ER-265EJ. Disse leveres fra januar 2017 og tilfredsstiller kravene i den nye kassaloven. Derfor vil disse være trygge valg for kunden, sier han.

 

Omega kassasystem.

 

Ansvarliggjør leverandørene

Frem til nå har produsenter og importører av kassasystemer ikke vært underlagt noen særskilte lovkrav. Det eneste kravet er at dagens kassaapparater må settes opp og brukes slik at de følger norske lover og forskrifter, samt krav til den bokføringspliktige i form av dokumentasjon og rutiner for løpende registrering og dagsoppgjør.

 

Den nye kassaloven innebærer at alle kassaapparater må igjennom en godkjenningsprosedyre. Kassene må følge en del krav til påbudte og forbudte funksjoner, samt til sikring av elektronisk journal.

 

Før systemet kan tilbys for salg, utleie eller utlån, må leverandørene selv ta ansvar for å levere en produkterklæring til Skatteetaten om at kassasystemet oppfyller kravene i regelverket. Kassene godkjennes av leverandøren med egenerklæringen, og er gjenstand for kontroll fra Skatteetaten.

 

Dersom leverandøren av kassasystemet ikke har levert produkterklæring, eller kassasystemet ikke oppfyller kravene i kassasystemloven med tilhørende forskrift, kan Skatteetaten pålegge leverandøren gebyr. Det vil også komme sanksjonsmuligheter for Skatteetaten mot sluttbruker i oppdatert forskrift til bokføringsloven, som er ventet offentliggjort mot slutten av året.

 

- Når salgsstedene skal oppgradere eller bytte kassasystemer i tiden fremover, blir det derfor ekstra viktig å velge en leverandør som garanterer oppdaterte systemer i samsvar med det nye regelverket. I motsatt tilfelle kan investeringen være bortkastet, sier Sjøvaag i Finn Clausen POS Systemer.

 

Han fortsetter:

 

- Alle deler av regelverket som regulerer funksjonene på kassene er klart og kjent. Dermed bør alle i bransjen allerede nå ha startet arbeidet med å sørge for at sine kassasystemer tilfredsstiller kravene i den nye kassaloven.

 

Vil svart økonomi til livs

I rapporten Arbeidsmarkedskriminalitet i Norge anslås det at 20 prosent av omsetningen i engros- og detaljhandel er svart. For hotell-, restaurant- og serveringsbransjene er tallet 19 prosent. Det antas at svart økonomi i Norge totalt utgjør 15 prosent av BNP (brutto nasjonalprodukt).

 

- At enkelte næringsdrivende unnlater å innberette hele eller deler av omsetningen til skattemyndighetene medfører en illojal konkurranse som kan ha som konsekvens at seriøse næringsdrivende risikerer å bli utkonkurrert. Dette medfører også at en betydelig del av skatteinntektene ikke kommer til gode for samfunnet for øvrig, sier Kristian Flodin, prosjektleder i Skatteetatens IT- og servicepartner.

 

Kristian Flodin, prosjektleder i Skatteetatens IT- og servicepartner.

 

Med bakgrunn i målsettingene om økte skatteinntekter for staten, like konkurranseforhold for næringsdrivende og bedret kontrollregime for kontantomsetning, ble Kassasystemlova vedtatt.

 

Det er i dag forholdsvis enkelt å manipulere mange av de kassasystemene som finnes på det norske markedet, og Skatteetaten har i flere tilfeller avdekket at dette har blitt gjort.

 

- Manipulasjon av kassasystemer kan i hovedsak enten skje ved bruk av skjult funksjonalitet i programvaren, ved at ekstern programvare midlertidig kobles til kassasystemet eller ved at kassasystemets åpne funksjonalitet misbrukes, sier Flodin i Skatteetaten.

 

Sjøvaag i Finn Clausen POS Systemer tror den nye kassaloven vil være virkningsfull i henhold til Skatteetatens målsettinger.  

 

- Det er en viktig samfunnsinteresse å bekjempe svart økonomi. Dessuten mener vi at den nye kassaloven er med på å sikre kvaliteten og seriøsiteten i alle ledd - fra leverandør til kunde. Derfor hilser vi den nye kassaloven velkommen, sier Sjøvaag.

 

FAKTA KASSASYSTEMLOVA:

I 2015 ble kassasystemlova (kassaloven) vedtatt og forskrift til loven ble offentliggjort:

- Alle som kjøper kassaapparat ut 2016 kan benytte denne uten endring til og med 2018.

- Alle kassaapparater som kjøpes og brukes fra og med 2017 må følge den nye loven.

- Alle kassaapparater i Norge må senest 31. desember 2018 være godkjent etter kassaloven. De som ikke er godkjente, må enten oppgraderes eller byttes.

 

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om kassaloven, eller for å bestille kassasystemer som garantert kan oppgraderes til å tilfredsstille kravene i den nye loven:

Tlf: 23 30 47 00 - velg 3 (salg POS)

E-post: salg@finnclausen.no

 


 

  • Kaos da kassaloven ble innført i Sverige

    Første del av den norske kassaloven, som trådte i kraft 1. januar 2017, bygger i stor grad på det som ble gjort i Sverige i 2010. Innføringen av den svenske kassaloven førte til kaotiske tilstander blant både leverandører, forhandlere og brukere. Det forteller adm. dir. Thomas Karlsson (bildet) i Datorama.

  • Kassaapparat – ny lov. Dette må du vite

    Kassasystemlova er vedtatt og i kraft fra og med 2017. Dette betyr at skal du kjøpe et kassaapparat i dag må apparatet være tilpasset det nye lovverket. Kjøper du et apparat som ikke er tilpasset, så må det byttes ut for din regning innen 31. desember 2018.

  • Kassaapparatet fungerte i nesten 30 år

    Restauranten «hos Thea» på Skillebekk i Oslo brukte samme kassaapparat fra Finn Clausen POS Systemer AS i nesten 30 år, da det plutselig pensjonerte seg en travel fredagskveld. Allerede dagen etter var innehaver Sergio Barcilon (bildet) fornøyd eier av et splitter nytt Sam4s kassaapparat fra Finn Clausen POS Systemer.

Her finner du oss:

Vi holder til på Brynseng. 
Kom gjerne inn for en visning i vårt 
showroom.
 
Finn Clausen POS Systemer AS
Tvetenveien 32 (2. etasje)
0666 Oslo
 
 
 
Telefon: +47 22 63 50 00
Mail: salg@finnclausen.com
 
 
 

Følg oss: