logo

Søk

Krav og regler til kasseapparat

Gjeldene krav og regler

Alle kasseapparat må følge Kassasystemlova, uavhengig av bransje.
Det betyr at leverandøren er ansvarlig for å sørge for at sitt system følger loven, og så legge inn en erklæring om dette på altinn.no Listen over disse kassene og mer informasjon finner du her.

 

Alle bokføringspliktige som har kontantsalg og omsetter over 50 000,- i året skal i utgangspunktet ha kasseapparat. 

I Kassasystemlova § 2 er kontantsalg og betalingsmiddel definert slik:

a) kontantsal: sal av varer og tenester der kjøparen si betalingsplikt overfor seljar blir gjort opp ved levering, ved bruk av betalingskort eller kontantar som betalingsmiddel. Sal over internett eller ved oppkrav blir ikkje rekna som kontantsal,

b) betalingskort: debetkort, kredittkort og faktureringskort,

c) kontantar: andre betalingsmiddel enn betalingskort

 

Alle våre kassaapparat følger Kassasystemlova

 

Krav til bruk av kasseapparat er også bestemt i bokføringsloven og tilhørende forskrifter.

 

Her ligger de aktuelle lenkene for bokføringsloven og forskriftene:

Personalister
Vedtatt og trådt i kraft fra januar 2014
Kassaløsningen Omega Kassasystem har funksjon for personallister. Funksjon dekker alle krav i loven.
Omega koster fra kr. 890,- pr måned å leie eller fra kr. 42.000,- å kjøpe.

 

Alle våre kassaapparat følger Kassasystemlova
Alle våre kassaapparat følger Kassasystemlova

 

KASSASYSTEMLOVA

Det tidligere forslaget til ny kassalov ble ferdig utarbeidet lov og vedtatt av Stortinget 19. juni 2015.
Sakens gang og dokumenter kan man lese på Stortingets hjemmesider.

 

Den endelige loven er tilgjengelig på lovdata.no
Hele kassasystemlova kan leses her.

 

Det er nå kjent at alle kasseapparat som er i lovlig bruk i dag, vil fortsette å være det til og med 31. desember 2018.


Det er også kjent at alle kasseleverandører må levere kasseapparat som følger loven fra og med 1. januar 2017. Det betyr at ingen kan overholde loven og kjøpe nye eller brukte kasseapparat etter dette, uten å kjøpe et kassepparat tilpasset den nye loven, dvs. ett som står på Skatteetatens liste.

 

Kravene til kasseapparat ble ferdige høsten 2016. Loven er vedtatt og Finansdepartementet publiserte lovens forskrift i desember 2015 og oppdaterte denne juli 2016. Det er denne som definerer kravene til kasseapparat. Hele forskriften er tilgjengelig på lovdata her.

 

Kassasystemforskrifta definerer også at alle kasseapaprat skal lagre en fil for kontroll i et format som skal nærmere defineres av Skattedirektoratet. Denne definisjonen ble klar september 2016. Kjøpte du et kasseapparat i 2016 eller før, så kan den kassen du kjøpte ha oppgraderingsmulighet og du må sørge for å få det gjort i god tid før desember 2018. Hvis den ikke har oppgraderingsmulighet må kassen byttes ut innen utgangen av 2018.

 

Kjøper du kasse fra og med 2017 må du kjøpe en som står på Skattedirektoratets hjemmeside for å ha en lovlig kasse.

 

Du kan lese mer på Skattedirektoratets side om kasseapparat her.

 

Vi har tilpasset våre modeller til disse kravene, og vil tilby våre eksisterende kunder en oppgradering av sine kasseapparat. De som har tidligere modeller som ikke kan oppgraderes kan få tilbud om innbyttepris.


Informasjonen som sirkulerer om at alle må bytte kasseapparat er ikke korrekt. Mange vil kunne oppdatere eksisterende løsninger. Det er heller ikke korrekt at alle må ha PC-baserte kasseapparat. Vi tror det finnes omtrent 100 000 kasser i Norge, og at omtrent halvparten av disse kan oppgraderes, og resten må byttes senest desember 2018.

 

Vi har allerede forberedt vår produkter godt og nye versjoner av Sam4s er allerede i salg. Alle tidligere kjøpte Sam4s NR-510 kan oppgraderes. Omega kassasystem kan også oppgraderes til å følge Kassasystemlova.
Det bør gjøres i god tid før loven trer i kraft. Vi garanterer også at alle andre kasser kjøpt hos fra og med 2016 kan oppgraderes eller byttes inn mot en godkjent kasse.
Vi gir innbytte på de modellene som ikke kan oppgraderes. 

 

Den nye loven innebærer at kasser må igjennom en godkjenningsprosedyre internt hos leverandøren. Dette gjøres ved at vi som importør leverer en egenerklæring til Skattedirektoratet sammen med all påkrevd dokumentasjon. Vi står dermed som ansvarlig for de kassene som står på listen fra oss. Dette kan Skattedirektoratet etterprøve, og evt. mangler må utbedres av leverandøren. Eventuell manglende utbedring vil medføre store gebyrer til leverandøren, og at brukeren ikke lenger kan bruke sitt apparat. Så lenge kassen står oppført på Skattedirektoratets side følger den loven i følge leverandøren, men det er alltid en risiko for at en useriøs leverandør velger å egenerklære en kasse som ikke holder mål. Vi har vært i bransjen siden 1953 og har levert kasser satt opp etter gjeldene lovverk, og det fortsetter vi å gjøre. 

 


I dag er det INGEN OFFENTLIG GODKJENNING av kasser. Det er derfor heller ingen leverandører som har såkalte "godkjente kasser". Dagens kasseapparat må settes opp slik at de følger Norske lover og forskrifter, og brukes slik at de følger Norske lover og forskrifter. Alle kasser vi leverer er satt opp slik og leveres med informasjon og opplæring så de kan brukes tilsvarende.

 

Vi vil anbefale alle som søker nye kassepparat å skaffe seg fra en seriøs leverandør i IKT-Norges kasseforum, og som står på Skatteetatens liste.

Se hvilket kassaapparat som passer for din bransje

 

 

Kaos da kassaloven ble innført i Sverige

Første del av den norske kassaloven, som trådte i kraft 1. januar 2017, bygger i stor grad på det som ble gjort i Sverige i 2010. Innføringen av den svenske kassaloven førte til kaotiske tilstander blant både leverandører, forhandlere og brukere. Det forteller adm. dir. Thomas Karlsson (bildet) i Datorama.

 

Den norske kassaloven (Kassasystemlova) innebærer at alle kassasystemer som tas i bruk i Norge etter 1. januar 2017 må være godkjent av leverandør med en egenerklæring til Skatteetaten om at systemet følger loven og tilhørende forskriften, samt at alle bokføringspliktige selskaper må ha tatt i bruk slike kassasystemer innen utgangen av 31. desember 2018.

Se Skatteetatens liste

 

Daglig leder Tore Sjøvaag i Finn Clausen POS Systemer estimerer at det finnes omtrent 100.000 salgspunkter i Norge hvor et kassasystem registrerer salget. Som vi tidligere har skrevet må omtrent halvparten av disse enhetene oppgraderes, mens resten må byttes for å tilfredsstille kravene i den nye kassaloven.

 

Antok 250.000 kassasystemer

I Sverige ble kassaloven (Kassaregisterlagen) vedtatt sommeren 2007. Store deler av det norske regelverket er basert på det svenske, og formålet er det samme - nemlig å forhindre svart omsetning og samtidig sørge for like konkurransevilkår for næringsdrivende. 1. januar 2010 ble kassaloven innført i Sverige. Det gikk ikke akkurat knirkefritt.

 

- I Sverige ble det antatt at cirka 250.000 firmaer ble berørt av den nye kassaloven, og bransjen hadde kun 15 måneder på seg til å levere nye kassasystemer til alle. Det var en konsekvens av at godkjenningsprosessen ikke var i gang før høsten 2008. Dette tilsvarer cirka 16.700 enheter i måneden, og i en normalmåned er tallet cirka 120. Det sier seg selv at det hadde vært en umulig oppgave, sier administrerende direktør Thomas Karlsson i Datorama.

 

Datorama har agentur på kassasystemet Sam4s og distribuerer både Sam4s- og Omega-kassasystemer i Norge via Finn Clausen POS Systemer.

 

Kaos

I slutten av november var Karlsson fra Datorama til stede på Finn Clausen POS Systemers årlige forhandlersamling, denne gangen arrangert på Kringler Gjestegård like ved Gardermoen. Rundt 40 personer fra bransjen var til stede for å høre Karlsson fortelle hva som skjedde da kassaloven ble innført i Sverige.

 

- I Sverige var det veldig mange som ventet altfor lenge med å bytte ut eller oppgradere kassasystemene sine, blant annet som følge av mangelfull informasjon fra skattemyndighetene og kort tid på å levere godkjente kassaapparater. Det førte til kaotiske tilstander blant både leverandører, forhandlere og brukere rundt årsskiftet 2009/2010, sier Karlsson.

 

Tore Sjøvaag presenterer hovedlinjene i det som kalles «Den norske kassaboomen» foran en lydhør forsamling av forhandlere.

 

Under halvparten er registrert

Han forteller at i Sverige må alle sluttbrukerne selv registrere sine godkjente kassasystemer hos Skatteverket. I Norge er det leverandørene som sørger for godkjenning av kassasystemene, og dermed garanterer overfor både forhandlerne og brukerne at de følger Kassasystemlova.

 

- Dette fungerte ikke spesielt bra i Sverige. 12 måneder etter innføringen av loven var drøyt 90.000 kassasystemer registrert, og i dag er tallet oppe i cirka 120.000 -  altså under halvparten av de antatte 250.000, sier Karlsson i Datorama.

 

Selv om Datorama økte sin markedsandel fra 16,5 til 35 prosent i forbindelse med innføringen av den nye kassaloven, mistet de en del gamle kunder fordi de ikke rakk å behandle alle utålmodige forespørsler.

 

- Hele bransjen opplevde et voldsomt trykk på kort tid, og det førte blant annet til at mange forhandlere dumpet prisene og at en del solgte falske ordrer til kundene. Dessuten var brukerne så desperate at enkelte ble lurt med ikke-godkjente kassasystemer eller slurvete installasjoner, mens andre tok til takke med det som var tilgjengelig og måtte bytte system etter en stund, forteller Karlsson.

 

I Sverige fikk mange grupper unntak fra loven, noe som bidro til en halvering av salget i forhold til de opprinnelige estimatene. I Norge er det ikke ventet at noen større grupper får slike unntak fra loven. Er du som sluttbruker pålagt å ha kasse i dag, må du forholde deg til Kassasystemlova innen utgangen av 2018.

 

Tror ikke det samme skjer i Norge

Tore Sjøvaag i Finn Clausen POS Systemer mener det samme kaoset kan unngås i Norge ved innføringen av den nye kassaloven.

 

– I Sverige var det ingen straff for de som solgte ikke-godkjente kasser, og brukerne satt igjen med problemet. I Norge er leverandøren like ansvarlig som brukeren. Hele regelverket som regulerer funksjonene på kassene er allerede klart og kjent, i god tid før den endelige fristen 31. desember 2018. Litt kaos kan det nok bli helt opp mot fristen, men for de som er tidlig ute skal dette gå veldig fint. Vi jobber nå intenst med å informere kundene om den nye kassaloven og følgene av den, og det samme kommer Skatteetaten og andre aktører til å gjøre, sier Sjøvaag.

 

Han forteller at Finn Clausen POS Systemer har fire kassaapparater som garantert tilfredsstiller kravene i den nye kassaloven: Omega og Omega Lite, samt Sam4s ER-265EJ og Sam4s NR-510.

 

Omega Lite er et kassaapparat som garantert tilfredsstiller kravene i den nye kassaloven. 

 

Sjøvaag oppfordrer alle som benytter kassasystemer til å sjekke om deres system tilfredsstiller kravene i den nye kassaloven eller kan oppgraderes til å gjøre det.

Publisert 6. februar 2017

- Selv om både vi og andre forhandlere er godt forberedt på stor etterspørsel, bør man ikke vente for lenge. Da havner man fort langt bak i køen ved behov for oppgradering eller bytte, og det kan bli vanskelig å sikre seg leveranse i tide. Det er viktig å huske at man kan bestille tidlig for å sikre seg, men likevel vente med å bytte, sier Sjøvaag.

 

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om kassaloven, eller for å bestille kassasystemer som garantert tilfredsstiller kravene i den nye loven:

Tlf: 22 63 50 00 - velg salg
E-post: salg@finnclausen.com

  • Kassaapparat – ny lov. Dette må du vite

    Kassasystemlova er vedtatt og i kraft fra og med 2017. Dette betyr at skal du kjøpe et kassaapparat i dag må apparatet være tilpasset det nye lovverket. Kjøper du et apparat som ikke er tilpasset, så må det byttes ut for din regning innen 31. desember 2018.

  • Kassaapparatet fungerte i nesten 30 år

    Restauranten «hos Thea» på Skillebekk i Oslo brukte samme kassaapparat fra Finn Clausen POS Systemer AS i nesten 30 år, da det plutselig pensjonerte seg en travel fredagskveld. Allerede dagen etter var innehaver Sergio Barcilon (bildet) fornøyd eier av et splitter nytt Sam4s kassaapparat fra Finn Clausen POS Systemer.

  • 100.000 kassaapparater må byttes eller oppgraderes

    Etter 31. desember 2018 må alle kassasystemer i Norge tilfredsstille kravene i den nye kassaloven. - Alle kassaapparater må enten byttes eller oppgraderes innen fristen for å være lovlig i bruk. Vi antar at det dreier seg om rundt 100.000 enheter, sier daglig leder Tore Sjøvaag (bildet) i Finn Clausen POS Systemer.

Her finner du oss:

Vi holder til på Brynseng. 
Kom gjerne inn for en visning i vårt 
showroom.
 
Finn Clausen POS Systemer AS
Tvetenveien 32 (2. etasje)
0666 Oslo
 
 
 
Telefon: +47 22 63 50 00
Mail: salg@finnclausen.com
 
 
 

Følg oss: