logo

Søk

Krav og regler til kasseapparat

Gjeldene krav og regler

Alle kasseapparat må følge Kassasystemlova, uavhengig av bransje.
Det betyr at leverandøren er ansvarlig for å sørge for at sitt system følger loven, og så legge inn en erklæring om dette på altinn.no Listen over disse kassene og mer informasjon finner du her.

 

Alle bokføringspliktige som har kontantsalg og omsetter over 50 000,- i året skal i utgangspunktet ha kasseapparat. 

I Kassasystemlova § 2 er kontantsalg og betalingsmiddel definert slik:

a) kontantsal: sal av varer og tenester der kjøparen si betalingsplikt overfor seljar blir gjort opp ved levering, ved bruk av betalingskort eller kontantar som betalingsmiddel. Sal over internett eller ved oppkrav blir ikkje rekna som kontantsal,

b) betalingskort: debetkort, kredittkort og faktureringskort,

c) kontantar: andre betalingsmiddel enn betalingskort

 

Alle våre kassaapparat følger Kassasystemlova

 

Krav til bruk av kasseapparat er også bestemt i bokføringsloven og tilhørende forskrifter.

 

Her ligger de aktuelle lenkene for bokføringsloven og forskriftene:

Personalister
Vedtatt og trådt i kraft fra januar 2014
Kassaløsningen Omega Kassasystem har funksjon for personallister. Funksjon dekker alle krav i loven.
Omega koster fra kr. 890,- pr måned å leie eller fra kr. 42.000,- å kjøpe.

 

Alle våre kassaapparat følger Kassasystemlova
Alle våre kassaapparat følger Kassasystemlova

 

KASSASYSTEMLOVA

Det tidligere forslaget til ny kassalov ble ferdig utarbeidet lov og vedtatt av Stortinget 19. juni 2015.
Sakens gang og dokumenter kan man lese på Stortingets hjemmesider.

 

Den endelige loven er tilgjengelig på lovdata.no
Hele kassasystemlova kan leses her.

 

Det er nå kjent at alle kasseapparat som er i lovlig bruk i dag, vil fortsette å være det til og med 31. desember 2018.


Det er også kjent at alle kasseleverandører må levere kasseapparat som følger loven fra og med 1. januar 2017. Det betyr at ingen kan overholde loven og kjøpe nye eller brukte kasseapparat etter dette, uten å kjøpe et kassepparat tilpasset den nye loven, dvs. ett som står på Skatteetatens liste.

 

Kravene til kasseapparat ble ferdige høsten 2016. Loven er vedtatt og Finansdepartementet publiserte lovens forskrift i desember 2015 og oppdaterte denne juli 2016. Det er denne som definerer kravene til kasseapparat. Hele forskriften er tilgjengelig på lovdata her.

 

Kassasystemforskrifta definerer også at alle kasseapaprat skal lagre en fil for kontroll i et format som skal nærmere defineres av Skattedirektoratet. Denne definisjonen ble klar september 2016. Kjøpte du et kasseapparat i 2016 eller før, så kan den kassen du kjøpte ha oppgraderingsmulighet og du må sørge for å få det gjort i god tid før desember 2018. Hvis den ikke har oppgraderingsmulighet må kassen byttes ut innen utgangen av 2018.

 

Kjøper du kasse fra og med 2017 må du kjøpe en som står på Skattedirektoratets hjemmeside for å ha en lovlig kasse.

 

Du kan lese mer på Skattedirektoratets side om kasseapparat her.

 

Vi har tilpasset våre modeller til disse kravene, og vil tilby våre eksisterende kunder en oppgradering av sine kasseapparat. De som har tidligere modeller som ikke kan oppgraderes kan få tilbud om innbyttepris.


Informasjonen som sirkulerer om at alle må bytte kasseapparat er ikke korrekt. Mange vil kunne oppdatere eksisterende løsninger. Det er heller ikke korrekt at alle må ha PC-baserte kasseapparat. Vi tror det finnes omtrent 100 000 kasser i Norge, og at omtrent halvparten av disse kan oppgraderes, og resten må byttes senest desember 2018.

 

Vi har allerede forberedt vår produkter godt og nye versjoner av Sam4s er allerede i salg. Alle tidligere kjøpte Sam4s NR-510 kan oppgraderes. Omega kassasystem kan også oppgraderes til å følge Kassasystemlova.
Det bør gjøres i god tid før loven trer i kraft. Vi garanterer også at alle andre kasser kjøpt hos fra og med 2016 kan oppgraderes eller byttes inn mot en godkjent kasse.
Vi gir innbytte på de modellene som ikke kan oppgraderes. 

 

Den nye loven innebærer at kasser må igjennom en godkjenningsprosedyre internt hos leverandøren. Dette gjøres ved at vi som importør leverer en egenerklæring til Skattedirektoratet sammen med all påkrevd dokumentasjon. Vi står dermed som ansvarlig for de kassene som står på listen fra oss. Dette kan Skattedirektoratet etterprøve, og evt. mangler må utbedres av leverandøren. Eventuell manglende utbedring vil medføre store gebyrer til leverandøren, og at brukeren ikke lenger kan bruke sitt apparat. Så lenge kassen står oppført på Skattedirektoratets side følger den loven i følge leverandøren, men det er alltid en risiko for at en useriøs leverandør velger å egenerklære en kasse som ikke holder mål. Vi har vært i bransjen siden 1953 og har levert kasser satt opp etter gjeldene lovverk, og det fortsetter vi å gjøre. 

 


I dag er det INGEN OFFENTLIG GODKJENNING av kasser. Det er derfor heller ingen leverandører som har såkalte "godkjente kasser". Dagens kasseapparat må settes opp slik at de følger Norske lover og forskrifter, og brukes slik at de følger Norske lover og forskrifter. Alle kasser vi leverer er satt opp slik og leveres med informasjon og opplæring så de kan brukes tilsvarende.

 

Vi vil anbefale alle som søker nye kassepparat å skaffe seg fra en seriøs leverandør i IKT-Norges kasseforum, og som står på Skatteetatens liste.

Se hvilket kassaapparat som passer for din bransje

 

 

Kassaapparat – ny lov. Dette må du vite

Kassasystemlova er vedtatt og i kraft fra og med 2017. Dette betyr at skal du kjøpe et kassaapparat i dag må apparatet være tilpasset det nye lovverket. Kjøper du et apparat som ikke er tilpasset, så må det byttes ut for din regning innen 31. desember 2018.

Alle som har et kassaapparat må forholde seg til Kassasystemlova. Dette må du som har et kassasystem vite.

Har du et kassaapparat i dag, eller skal du kjøpe et? Da må du følge Kassasystemlova.

 

Hva er Kassasystemlova?

 

Myndighetenes formål med det nye regelverket er å redusere omfanget av svart økonomi i bransjer med kontantsalg og å bedre konkurransevilkårene. Fram til det nye lovverket trådte i kraft fra 2017 har det blitt stilt få krav til funksjoner og oppbygging av kassasystem i Norge.

 

I Sverige innførte de lovverket i 2010. Les hvordan det gikk.

 

Alle bokføringspliktige som benytter kasse, eller skal gjøre det, må ha et kassasystem som følger loven fra 1. januar 2019.


Alle kassasystem som tas i bruk fra 1. januar 2017 skal tilfredsstille kravene.

 

Hva er et “godkjent” kassasystem?

 

Det er en utbredt misforståelse at det finnes en godkjenning av kasseapparatet. I dag er det ingen sentral myndighet som godkjenner kasseapparat. Hver enkelt leverandør erklærer at sine kasseapparat følger loven.

Alle våre kassaapparat følger Kassasystemlova

Kassasystemlova, tilhørende forskrift og retningslinjer fra Skatteetaten bestemmer hvordan kasseapparat skal virke. Deretter må hver enkelt leverandør selv tilpasse og kontrollere dette. Leverandørene leverer en egenerklæring på Altinn om at systemet følger loven. Dette blir ikke etterprøvd av Skatteetaten eller andre før Skattekontoret utfører en kontroll hos en bruker.

 

Når Skatteetaten utfører kontroll og oppdager feil på kassasystemet vil leverandøren for kassaapparatet bli kontaktet. Leverandøren må da enten utbedre feilen, få et gebyr som vokser - til feilen er rettet, eller trekke systemet fra markedet. Hvis leverandøren trekker systemet fra markedet, betyr det i praksis at kunden ikke lenger har et kassasystem som følger loven, og de må skaffe seg et nytt.

 

Det er derfor lurt å velge en leverandør til ditt kassaapparat, som du stoler på.

 

Det er ingen kasseapparat som følger loven og IKKE står på Skatteetatens liste.
 

Det kan i teorien komme kasseapparat på listen som ikke følger loven.

 

Velg derfor kun fra listen, og velg en seriøs leverandør du vet du kan stole på og som vil oppdatere sine kasseapparat om nødvendig.

 

Hvilke kassaapparat følger Kassasystemlova

 

Hvordan kan du være sikker på at kassaapparatet du kjøper følger det nye lovverket?

 

Skatteetaten har en liste over alle kassaapparat hvor leverandøren bekrefter at kassasystemet er i samsvar med Kassasystemlova.

 

Det er ingen kasseapparat som følger loven og IKKE står på denne listen. Men det kan være at et kassaapparat som ikke følger loven som står på listen.

 

Hvorfor?

 

- Fordi listen er en egenerklæring fra hver enkelt leverandør om at deres kassaapparat følger loven.

 

Hvordan kan du da vite at kassaapparatet da følger loven?

 

Et varseltegn kan være at det er to ulike leverandører som har lagt til det samme kassaapparatet på lista. F.eks.


 

Leverandør Produsent Modell Versjon
KasseABC Cash2017 01 1.1.1
Kassagutta Cash2017 01 1.1.1

* Dette er et fiktivt eksempel

 

Her er det KasseABC og Kassagutta som står som leverandør av samme produkt. Siden det da er veldig uklart hvem som er ansvarlige for kassaapparatet kan dette bety at kassaapparatet ikke følger den nye loven.  
 

Velg derfor en leverandør du stoler på, så du ikke risikerer at de trekker apparatet fra listen etter at du har kjøpt.

 

Alle kassaapparatene vi har til salg følger loven 

 

Kjøper du ett av våre apparat fra oss eller en av våre forhandlere, så følger de loven. Det er ikke noe krav om at selger skal være registrert, men det må finnes en ansvarlig leverandør som står bak.

 

Må jeg ha en datakasse/ PC-kasse for å følge loven?

 

Nei. Det må du ikke. Dette er en utbredt påstand, men det er feil. Loven sier ingenting om dette, og de gode “småkassene” kan tilpasses til å følge loven.


Det er svært mange i bransjen som ikke lenger leverer klassiske kasser, såkalt ECR eller ROM-baserte kasser. Mange av disse aktørene påstår du må ha et PC-basert datakasse-system. Dette er ikke riktig. Vi og flere andre leverandører har klassiske og rimelige kasser til under kr 10 000,- som følger den nye loven. Du trenger mao ikke dra på deg en kasse som koster 40’ tusen eller mer på tre år om du ikke har spesielt behov for en slik løsning.

Velger du en kasse som står på listen, fra en seriøs leverandør, så kan du være trygg på at denne er i følge kassaloven.

 

Det er verdt å merke seg at de fleste eldre enkle kasser må byttes ut, men de kan byttes ut med tilsvarende nye og enkle kasser.

 

Hva betyr dette for meg som bruker et kassaapparat?

 

Et kassaapparat du har fra 2016 eller før, som fulgte reglene som gjaldt i 2016, kan brukes ut desember 2018.

 

Senest ved utgangen av desember 2018 må et slikt kassaapparat oppgraderes til å følge Kassasystemlova, eller byttes med ett som gjør det.

Kassaapparatet man bytter til må stå på Skatteetatens liste

 

Det er trolig rundt 50 000 kasseapparat i Norge som skal byttes, og like mange som skal oppgraderes. 

 

Det lønner seg å være tidlig ute med å bestille nytt kassaapparat. Husk at du kan godt bestille tidlig, med levering sent.

Kasseapparat levert fra Finn Clausen POS Systemer av merket Sharp må generelt byttes ut med nye kasseapparat. Samsung og Sam4s kasseapparat med modellbetegnelse ER-230EJ, ER-265EJ og NR-500/510 kan oppgraderes. Alle andre Sam4s og Samsung modeller må byttes om. Alle Omega kasseapparat kan oppgraderes.

 

Er du usikker på om ditt kassaapparat følger de nye reglene, kan du ta kontakt med oss i Finn Clausen POS Systemer AS.


 

  • Kaos da kassaloven ble innført i Sverige

    Første del av den norske kassaloven, som trådte i kraft 1. januar 2017, bygger i stor grad på det som ble gjort i Sverige i 2010. Innføringen av den svenske kassaloven førte til kaotiske tilstander blant både leverandører, forhandlere og brukere. Det forteller adm. dir. Thomas Karlsson (bildet) i Datorama.

  • Kassaapparatet fungerte i nesten 30 år

    Restauranten «hos Thea» på Skillebekk i Oslo brukte samme kassaapparat fra Finn Clausen POS Systemer AS i nesten 30 år, da det plutselig pensjonerte seg en travel fredagskveld. Allerede dagen etter var innehaver Sergio Barcilon (bildet) fornøyd eier av et splitter nytt Sam4s kassaapparat fra Finn Clausen POS Systemer.

  • 100.000 kassaapparater må byttes eller oppgraderes

    Etter 31. desember 2018 må alle kassasystemer i Norge tilfredsstille kravene i den nye kassaloven. - Alle kassaapparater må enten byttes eller oppgraderes innen fristen for å være lovlig i bruk. Vi antar at det dreier seg om rundt 100.000 enheter, sier daglig leder Tore Sjøvaag (bildet) i Finn Clausen POS Systemer.

Her finner du oss:

Vi holder til på Brynseng. 
Kom gjerne inn for en visning i vårt 
showroom.
 
Finn Clausen POS Systemer AS
Tvetenveien 32 (2. etasje)
0666 Oslo
 
 
 
Telefon: +47 22 63 50 00
Mail: salg@finnclausen.com
 
 
 

Følg oss: