logo

Søk

Hvem må ha kasseapparat som oppfyller Kassasystemlova som trer i kraft 01.01.2019?

Fra 1. januar 2019 må alle bokføringspliktige som har kontantsalg ha et kassaapparat som følger loven.

Fra 1. januar 2019 må alle bokføringspliktige som har kontantsalg ha et kassaapparat som følger loven.

Definisjon av kontantsalg, jfr. Lov til krav om kassasystem (Kassasystemlova):

«Salg av varer og tjenester der kjøperen sin betalingsplikt overfor selger blir gjort opp ved levering, ved bruk av betalingskort eller kontanter som betalingsmiddel.»

Dette betyr at det er et absolutt krav om å ha et kassaapparat hvor man registrerer salget om man mottar betaling i form av kontanter og betalingskort. Dette gjelder også for mobil betaling.

 


Unntakene

1. Næringsdrivende som har under 50.000,- i omsetning i løpet av en 12 måneders periode

2. Veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner som har omsetning under 140.000 i løpet av en 12 måneders periode

3. Bokføringspliktige som har et kontantsalg som er ambulerende* og sporadisk** og som ikke overstiger 290.649 (3G) per år.

4. Salg fra automater. Unntaket gjelder ikke drivstoff-, parkering, eller billettautomater.

Disse unntakene slipper ikke unna dokumentasjon, de må føre salget fortløpende inn i en innbunden bok hvor sidene er forhåndsnummererte eller ved gjenpart av forhåndsnummerert salgsbilag.

*Ambulerende: Virksomhet som ikke drives fra fast tilrettelagt salgssted

**Sporadisk: Knyttet opp mot at virksomheten som hovedregel har en annen type salg, men unntaksvis mottar kontant betaling.


 

Hva skjer om jeg har et kassaapparat som ikke følger loven?

Har du et kassaapparat som ikke følger loven kan du få bøter – se Straffereaksjoner lengre ned.

 


Jeg trodde kassa fulgte loven.

Har du en kasse du trodde fulgte loven, men som viser seg å ikke gjøre det, må du allikevel bytte kasse.

 


Hvordan finner jeg en kasse som følger loven?

Skatteetaten har en liste over alle kassaapparat hvor leverandørene bekrefter at kassene er i samsvar med lovkravene.

Denne listen finner du på Skatteetatens hjemmeside.

 


Straffereaksjonene

Ved ikke å ha en godkjent kasse innen 01.01.2019 er det en rekke lover som brytes.

Skatteforvaltningsloven

Denne loven erstatter den tidligere likningsloven.

Ved brudd på Skatteforvaltningsloven har myndighetene flere straffereaksjoner:


1. Overtredelsesgebyr

Skattemyndighetene kan ilegge overtredelsesgebyr overfor:

a) tredjeparter som ikke oppfyller sine opplysningsplikter etter kapittel 7

b) den som ikke medvirker til kontroll etter § 10-4

c) den som ikke oppfyller sine plikter til å føre og oppbevare personalliste gitt i medhold av bokføringsloven.

Overtredelsesgebyr ved første brudd: 11.300,- Overtredelsesgebyr ved påfølgende brudd: 22.600,-


2. Tvangsmulkt

Tvangsmulkt kan benyttes når:

– opplysningspliktige ikke gir opplysninger vedkommende plikter å gi innen de fastsatte frister

– det er åpenbare feil ved de opplysninger som gis eller

– skattepliktig ikke retter seg etter pålegg om bokføring.

Løpende tvangsmulkt: inntil 50 rettsgebyr (1.130,-) per dag inntil en million kroner.


3. Tilleggsskatt

Tilleggsskatt ilegges skattepliktig og trekkpliktig som gir uriktig eller ufullstendig opplysning til skattemyndighetene eller unnlater å gi pliktig opplysning, når opplysningssvikten kan føre til skattemessige fordeler.

Tilleggsskatt: 20 % av den skattemessige fordelen som er eller kunne vært oppnådd

 


Bokføringsloven

Ved brudd på Bokføringsloven, som er en naturlig følge av at man ikke registrerer salg på en godkjent måte, er fengsel en straffereaksjon. Forenklet er strafferammene følgende:

§ 392. Regnskapsovertredelse

Med bot eller fengsel inntil 2 år.

§ 393. Grov regnskapsovertredelse

Grov regnskapsovertredelse straffes med fengsel inntil 6 år.

§ 394. Uaktsom regnskapsovertredelse

Uaktsom regnskapsovertredelse straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

 

Endringer i bokføringsforskriften – krav til utskrift av salgskvittering

21. september 2018 ble det fastsatt en endring i bokføringsforskriften:

Dette innebærer at det ikke vil bli stilt krav til utskrift av salgskvittering hvis det benyttes en integrert betalingsløsning i forbindelse med salget og at kunde ikke ønsker kvittering.

Unntaket fra kravet om kvittering vil ikke gjelde dersom det betales med kontanter.


Endringer i bokføringsforskriften – forslag om innstramming av bruk av kontantfaktura.

Skattedirektoratet har foreslått at bruk av kontantfaktura som et alternativ til å ha et godkjent kassasystem bare skal gjelde de som omfattes av merverdiavgiftsloven § 3-2, det vil si de som driver helserelaterte tjenester som leger, tannleger, fysioterapeuter m.v.

Denne endringen er per nå ikke fastsatt. Blir den fastsatt betyr det at en del bransjer som tidligere ikke hadde krav om godkjente kasser vil få det. Dette er f.eks. bilbransjen, herunder bilvask og bilrekvisita.

 • Klassiske kasser følger Kassasystemlova

  Det finnes både datakasser, klassiske kasser og PC-kasser som følger Kassasystemlova. Selv om det har kommet nye krav, må du ikke bytte til en dyr og avansert PC-kasse. Du kan fortsatt kjøpe en ny ny klassisk, rimelig kasse.

 • Fikk i pose og sekk med nytt kassaapparat

  I Retailmagasinet nr. 6 2017 forteller Optikerselskapet Gundersen & Løken om sitt kjøp av kassaapparatet Omega Style. Daglig leder, Per Aakhus, i optikerfirmaet er fornøyd med å ha slått to fluer i èn smekk. Kassaapparatet følger Kassasystemlova og det er integrert med deres regnskapssystem Xledger.

 • Bestill nytt kassaapparat nå, men unngå fallgruvene

  I Retailmagasinet nr. 6 2017 oppfordrer vi alle kunder til å bestille kassaapparat nå for å få gyldig kassaapparat i tide. Det er bare et drøyt år til alle må ha kassaapparat som følger Kassasystemlova.

 • Må du bytte bankterminal innen 31.12.2017?

  På grunn av utdatert sikkerhetsteknologi må 20 000 betalingsterminaler i det norske markedet byttes før årsskiftet. I 2018 vil terminalene bli stengt for BankAxept.

 • Meny leide kasser av oss til Matstreif

  Meny fikk 15 minutters opplæring og kunne begynne å bruke kassen umiddelbart. Med kassene hadde de strekkodelesere og de var direkte koblet mot bankterminal. Meny var veldig fornøyde og brukte kassene i to dager uten problemer.

 • Hvilket kassaapparat passer deg?

  Trenger du kasseapparat til kantine, restaurant, butikk eller frisørsalong? Bruk vår produktvelger til å finne det rette kassaapparatet til ditt behov!

 • Kassaapparatet fungerte i nesten 30 år

  Restauranten «hos Thea» på Skillebekk i Oslo brukte samme kassaapparat fra Finn Clausen POS Systemer AS i nesten 30 år, da det plutselig pensjonerte seg en travel fredagskveld. Allerede dagen etter var innehaver Sergio Barcilon (bildet) fornøyd eier av et splitter nytt Sam4s kassaapparat fra Finn Clausen POS Systemer.

 • Hvorfor skal et kassapunkt få være kun et kassapunkt?

  Mange ønsker å bruke sin PC-kasse til alle oppgaver, slik som e-post og bestillinger, men det finnes gode grunner til å ikke gjøre det. NRK har laget en fin artikkel som gir et godt eksempel på hvorfor dette ikke bør gjøres.

 • 100.000 kassaapparater må byttes eller oppgraderes

  Etter 31. desember 2018 må alle kassasystemer i Norge tilfredsstille kravene i den nye kassaloven. - Alle kassaapparater må enten byttes eller oppgraderes innen fristen for å være lovlig i bruk. Vi antar at det dreier seg om rundt 100.000 enheter, sier daglig leder Tore Sjøvaag (bildet) i Finn Clausen POS Systemer.

 • Endring av redusert MVA sats per 1. januar 2016

  Redusert MVA er økt fra 8 til 10%. Her finner du forklaring til hvordan du skal gå frem på de fleste modeller levert eller import av Finn Clausen POS Systemer AS

Viser fra 11 til 20 av totalt 24 artikler

Her finner du oss:

Vi holder til på Brynseng. 
Kom gjerne inn for en visning i vårt 
showroom.
 
Finn Clausen POS Systemer AS
Tvetenveien 32 (2. etasje)
0666 Oslo
 
 
 
Telefon: +47 22 63 50 00
Mail: salg@finnclausen.com
 
 
 

Følg oss: