logo

Søk

100.000 kassaapparater må byttes eller oppgraderes

Etter 31. desember 2018 må alle kassasystemer i Norge tilfredsstille kravene i den nye kassaloven. - Alle kassaapparater må enten byttes eller oppgraderes innen fristen for å være lovlig i bruk. Vi antar at det dreier seg om rundt 100.000 enheter, sier daglig leder Tore Sjøvaag (bildet) i Finn Clausen POS Systemer.

 

I fjor sommer ble den nye kassaloven, eller «Kassasystemlova» som den formelt heter, godkjent av Stortinget. Den innebærer at alle kassasystemer som kjøpes og brukes i Norge etter 1. januar 2017 må være godkjent etter loven og forskriften til loven samt at alle bokføringspliktige selskaper må ha tatt i bruk godkjente kassasystemer etter 31. desember 2018.

 

Med godkjent menes at leverandøren har fulgt loven og reglene, dokumentert dette og registrert kassasystemet med en egenerklæring i Altinn. Leverandørens produkt vil da vises på Skatteetatens nettsider og være godkjent av leverandøren.

Hvilket kassaapparat passer ditt behov? Prøv vår produktvelger:


Les også: Hva skjer hvis jeg ikke har et kassaapparat som følger loven?

 

Må byttes eller oppgraderes

 

Man antar at det i Norge finnes omtrent 100.000 salgspunkter hvor et kassasystem registrerer salget.

 

- Alle kassaapparatene må enten byttes eller oppgraderes for å være lovlig i bruk etter 31. desember 2018. Vi antar at omtrent halvparten av disse enhetene kan oppgraderes, mens resten må byttes for å tilfredsstille kravene i den nye kassaloven, sier daglig leder Tore Sjøvaag i Finn Clausen POS Systemer.

 

Finn Clausen POS Systemer har jobbet med kassasystemer siden 1970-tallet. De holder til i Oslo, men selger kassasystemer til hele landet – både gjennom forhandlere og direkte til sluttbrukere.

 

Be oss om et tilbud på kasseapparat i dag

 

 

Sjøvaag forklarer at en rekke funksjoner blir påbudt, og noen funksjoner blir forbudt, etter de nye reglene.

 

 

- Man skal blant annet kunne registrere vekselkasse og skille ulike typer betalingsmidler. I tillegg er det krav om kontinuerlig lagring og sikring av elektronisk journal slik at denne ikke kan bli endret i ettertid, samt et klarere skille mellom positive og negative beløp på kvitteringer, rapporter og i elektronisk journal, sier han.

 

Kontakt oss i dag, om du har spørsmål om ditt kasseapparat følger loven

 

Garanterer oppgraderingsmuligheter

Skatteetaten har ikke offentliggjort noen oversikt over hvilke kassasystemer som leverandøren erklærer å være i samsvar med loven. Denne oversikten er ventet 3. desember. Det innebærer at ingen per nå kan selge kassasystemer og påstå at de allerede er godkjent etter loven.

 

- Vi ser en del useriøse aktører som allerede selger kassasystemer de hevder er godkjent etter loven, men dette er altså ikke mulig før Skatteetaten offentliggjør sin oversikt, sier Tore Sjøvaag.

 

Han forteller at Finn Clausen per nå har to modeller som garantert vil ha oppgraderingsmuligheter, Omega og Sam4S NR-510.

 

- I tillegg til disse to vil vi om ikke lenge tilby ytterligere to modeller, Omega Lite og Sam4S ER-265EJ. Disse leveres fra januar 2017 og tilfredsstiller kravene i den nye kassaloven. Derfor vil disse være trygge valg for kunden, sier han.

 

Omega kassasystem.

 

Ansvarliggjør leverandørene

Frem til nå har produsenter og importører av kassasystemer ikke vært underlagt noen særskilte lovkrav. Det eneste kravet er at dagens kassaapparater må settes opp og brukes slik at de følger norske lover og forskrifter, samt krav til den bokføringspliktige i form av dokumentasjon og rutiner for løpende registrering og dagsoppgjør.

 

Den nye kassaloven innebærer at alle kassaapparater må igjennom en godkjenningsprosedyre. Kassene må følge en del krav til påbudte og forbudte funksjoner, samt til sikring av elektronisk journal.

 

Før systemet kan tilbys for salg, utleie eller utlån, må leverandørene selv ta ansvar for å levere en produkterklæring til Skatteetaten om at kassasystemet oppfyller kravene i regelverket. Kassene godkjennes av leverandøren med egenerklæringen, og er gjenstand for kontroll fra Skatteetaten.

 

Dersom leverandøren av kassasystemet ikke har levert produkterklæring, eller kassasystemet ikke oppfyller kravene i kassasystemloven med tilhørende forskrift, kan Skatteetaten pålegge leverandøren gebyr. Det vil også komme sanksjonsmuligheter for Skatteetaten mot sluttbruker i oppdatert forskrift til bokføringsloven, som er ventet offentliggjort mot slutten av året.

 

- Når salgsstedene skal oppgradere eller bytte kassasystemer i tiden fremover, blir det derfor ekstra viktig å velge en leverandør som garanterer oppdaterte systemer i samsvar med det nye regelverket. I motsatt tilfelle kan investeringen være bortkastet, sier Sjøvaag i Finn Clausen POS Systemer.

 

Han fortsetter:

 

- Alle deler av regelverket som regulerer funksjonene på kassene er klart og kjent. Dermed bør alle i bransjen allerede nå ha startet arbeidet med å sørge for at sine kassasystemer tilfredsstiller kravene i den nye kassaloven.

 

Vil svart økonomi til livs

I rapporten Arbeidsmarkedskriminalitet i Norge anslås det at 20 prosent av omsetningen i engros- og detaljhandel er svart. For hotell-, restaurant- og serveringsbransjene er tallet 19 prosent. Det antas at svart økonomi i Norge totalt utgjør 15 prosent av BNP (brutto nasjonalprodukt).

 

- At enkelte næringsdrivende unnlater å innberette hele eller deler av omsetningen til skattemyndighetene medfører en illojal konkurranse som kan ha som konsekvens at seriøse næringsdrivende risikerer å bli utkonkurrert. Dette medfører også at en betydelig del av skatteinntektene ikke kommer til gode for samfunnet for øvrig, sier Kristian Flodin, prosjektleder i Skatteetatens IT- og servicepartner.

 

Kristian Flodin, prosjektleder i Skatteetatens IT- og servicepartner.

 

Med bakgrunn i målsettingene om økte skatteinntekter for staten, like konkurranseforhold for næringsdrivende og bedret kontrollregime for kontantomsetning, ble Kassasystemlova vedtatt.

 

Det er i dag forholdsvis enkelt å manipulere mange av de kassasystemene som finnes på det norske markedet, og Skatteetaten har i flere tilfeller avdekket at dette har blitt gjort.

 

- Manipulasjon av kassasystemer kan i hovedsak enten skje ved bruk av skjult funksjonalitet i programvaren, ved at ekstern programvare midlertidig kobles til kassasystemet eller ved at kassasystemets åpne funksjonalitet misbrukes, sier Flodin i Skatteetaten.

 

Sjøvaag i Finn Clausen POS Systemer tror den nye kassaloven vil være virkningsfull i henhold til Skatteetatens målsettinger.  

 

- Det er en viktig samfunnsinteresse å bekjempe svart økonomi. Dessuten mener vi at den nye kassaloven er med på å sikre kvaliteten og seriøsiteten i alle ledd - fra leverandør til kunde. Derfor hilser vi den nye kassaloven velkommen, sier Sjøvaag.

 

FAKTA KASSASYSTEMLOVA:

I 2015 ble kassasystemlova (kassaloven) vedtatt og forskrift til loven ble offentliggjort:

- Alle som kjøper kassaapparat ut 2016 kan benytte denne uten endring til og med 2018.

- Alle kassaapparater som kjøpes og brukes fra og med 2017 må følge den nye loven.

- Alle kassaapparater i Norge må senest 31. desember 2018 være godkjent etter kassaloven. De som ikke er godkjente, må enten oppgraderes eller byttes.

 

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om kassaloven, eller for å bestille kassasystemer som garantert kan oppgraderes til å tilfredsstille kravene i den nye loven:

Tlf: 23 30 47 00 - velg 3 (salg POS)

E-post: salg@finnclausen.no

 


 

Viser fra 1 til 10 av totalt 24 artikler

Her finner du oss:

Vi holder til på Brynseng. 
Kom gjerne inn for en visning i vårt 
showroom.
 
Finn Clausen POS Systemer AS
Tvetenveien 32 (2. etasje)
0666 Oslo
 
 
 
Telefon: +47 22 63 50 00
Mail: salg@finnclausen.com
 
 
 

Følg oss: