logo

Søk

Ny kassasystemlov – alle kassasystem må være oppgradert i løpet av 2018

Den nye kassasystemlova med forskrift stiller nye krav til bedrifter som driver kontantsalg. Innen 1. januar 2019 må bokføringspliktig bedrifter ha satt seg inn i det nye regelverket og ha på plass et kassasystem som tilfredsstiller de nye lovkravene. – Ett år går fort. Ikke vent for lenge med planleggingen, råder seksjonssjef Astrid Dugstad Tveter i Skattedirektoratet.

Bedriftene har ett år på å forberede seg
Den nye kassasystemloven med forskrift trådte i kraft for leverandørene 1. januar 2017, og stiller krav om at
alle nye kassasystem som selges, leies eller lånes ut, følger det nye regelverket. For å legge til rette for en
naturlig utskifting av eksisterende system, fikk bokføringspliktige bedrifter to år på å oppgradere sine
kassasystem.

Vi er nå halvveis i overgangsperioden, og anbefaler derfor at du som driver med kontantsalg
gjør deg kjent med de nye lovkravene, sier Dugstad Tveter.

Et godt råd er å kontakte systemleverandøren og forhøre deg om ditt eksisterende kassasystem kan eller skal oppgraderes i 2018. Hvis det ikke er mulig, må bedriften kjøpe eller leie et nytt system til å registrere og dokumentere kontantsalg.


Fra 2019 må alle kassasystem være produkterklært
Fra 1. januar 2019 vil det kun være tillatt å benytte kassasystem som tilfredsstiller lovkravene, og som er utstyrt
med en produkterklæring fra leverandøren. På skatteetaten.no/kassasystem finner du en oppdatert liste over
de leverandørene som har produkterklært sine kassasystem hos Skatteetaten.

Listen over produkterklærte kassasystem gir både god oversikt og større trygghet for at kassasystemet du har eller vurderer å anskaffe, er i tråd med det nye regelverket, mener Dugstad Tveter.


Viktig lov for å bekjempe svart økonomi
Den nye lovgivningen er et viktig bidrag i kampen mot svart økonomi, og mer rettferdig beskatning i
kontantsalgbransjen. Skatteetaten har gjennom flere år avdekket betydelig manipulasjon av kassasystem og
unndratt omsetning i bransjer med kontantsalg.

- I tillegg til tap av skatteinntekter som skal komme fellesskapet til gode, medvirker manglende innberetning til illojal konkurranse, der seriøse næringsdrivende risikerer å bli utkonkurrert. Dette er en utvikling som verken næringen eller det norske samfunnet er tjent med, erklærer Dugstad Tveter.

Fra 1.januar 2019 er det kun tillatt å bruke kassasystem som er produkterklært og tilfredsstiller de krav og funksjoner regelverket setter. Hensikten er å gjøre det vanskeligere å manipulere kassasystem og unndra kontantsalg fra skatte- og avgiftsberegning, sier Astrid Dugstad Tveter, Skattedirektoratet. Bilde: Skatteetaten.

 

Hva bør jeg som bokføringspliktig bedrift vite om de nye lovkravene?
Den nye lovgivningen krever at kassasystemet skal være utstyrt med en rekke nye funksjoner. Det er også
innført forbud mot enkelte typer funksjoner. Her er en oversikt over noen av de viktigste endringene som
berører deg og din bedrift:


Salgskvittering Det skal ikke være mulig å avslutte et salg uten at systemet skriver ut en salgskvittering til
kunden. Elektronisk kvittering er tillatt, men det må likevel alltid være mulig å skrive ut en papirkvittering.
Systemet skal ikke kunne skrive ut mer enn én kopikvittering. Kvitteringer fra betalingsterminal som ikke er
integrert med kassasystemet skal være tydelig merket med ordene «IKKJE KVITTERING FOR KJØP».

Detaljerte krav til innhold i X- og Z-rapporter. Rapportene skal blant annet gi opplysninger om kontantsalg,
eksempelvis omfanget av ulike kvitteringer og skuffeåpninger (nullinnslag). Det skal ikke være mulig å merke
særskilte varer eller tjenester i kassasystemet, slik at de ikke blir tatt med på X- og Z-rapporter.


Elektronisk journal. Elektronisk journal skal oppbevares i Norge. Eksport av filer skal kun skje på forespørsel
og i det standardformat Skattedirektoratet har bestemt (SAF-T; XML). Kassasystemet skal ikke kunne kobles til
system eller programvare som gjør det mulig å endre eller slette elektronisk journal. Bruker skal heller ikke
kunne ta bort, endre eller legge til opplysninger i registreringene. Programmert tekst på varer og tjenester skal
ikke kunne endres i forbindelse med registeringen av kontantsalget.


Kassasystemet skal også kunne skille mellom ulike betalingsformer ved salg, og det stilles nye, spesifiserte krav
til dagsoppgjør. Les mer på skatteetaten.no/kassasystem


Risikerer gebyr ved overtredelse
Etter 1. januar 2019 vil kun kassasystem som tilfredsstiller lovkravene være tillatt å bruke. Har du ikke et nytt
eller oppgradert kassasystem på plass da, risikerer bedriften å få overtredelsesgebyr etter
skatteforvaltningsloven. Gebyret er for tiden på 11 300 kroner, det dobbelte ved gjentatte overtredelser.


Spørsmål om regelverket?
For å bli kjent med det nye regelverket, er det lurt å ta en titt på våre hjemmesider, oppfordrer seksjonssjef
Tveter. Her er det samlet mye nyttig informasjon, både om selve lovverket, om produkterklærte kassasystem
og ofte stilte spørsmål med svar Her finnes også lenke til bokføringsforskriften som stiller en rekke nye
brukerkrav fra 1. januar 2019, se www.skatteetaten.no/kassasystem.

 

Ta kontakt
Hvis du har spørsmål til regelverket kan du også kontakte Skatteetaten direkte, sier Tveter til slutt. Det er
opprettet en epostadresse kassasystemprosjektet@skatteetaten.no hvor det er mulig å sende inn spørsmål. Vi
prøver å svare så raskt vi kan!


God dialog og samarbeid
Vi i Skatteetaten vil ønske alle berørte bedrifter lykke til med forberedelsene, avslutter seksjonssjefen.
Skatteetaten har så langt hatt et godt samarbeid med systemleverandører og andre i kontantsalgbransjen,
omkring den nye kassasystemloven. Vi håper og satser på et minst like godt samarbeid og åpen dialog i tiden
fremover.


Kilde: Skatteetaten

 

 • Klassiske kasser følger Kassasystemlova

  Det finnes både datakasser, klassiske kasser og PC-kasser som følger Kassasystemlova. Selv om det har kommet nye krav, må du ikke bytte til en dyr og avansert PC-kasse. Du kan fortsatt kjøpe en ny ny klassisk, rimelig kasse.

 • Fikk i pose og sekk med nytt kassaapparat

  I Retailmagasinet nr. 6 2017 forteller Optikerselskapet Gundersen & Løken om sitt kjøp av kassaapparatet Omega Style. Daglig leder, Per Aakhus, i optikerfirmaet er fornøyd med å ha slått to fluer i èn smekk. Kassaapparatet følger Kassasystemlova og det er integrert med deres regnskapssystem Xledger.

 • Bestill nytt kassaapparat nå, men unngå fallgruvene

  I Retailmagasinet nr. 6 2017 oppfordrer vi alle kunder til å bestille kassaapparat nå for å få gyldig kassaapparat i tide. Det er bare et drøyt år til alle må ha kassaapparat som følger Kassasystemlova.

 • Må du bytte bankterminal innen 31.12.2017?

  På grunn av utdatert sikkerhetsteknologi må 20 000 betalingsterminaler i det norske markedet byttes før årsskiftet. I 2018 vil terminalene bli stengt for BankAxept.

 • Meny leide kasser av oss til Matstreif

  Meny fikk 15 minutters opplæring og kunne begynne å bruke kassen umiddelbart. Med kassene hadde de strekkodelesere og de var direkte koblet mot bankterminal. Meny var veldig fornøyde og brukte kassene i to dager uten problemer.

 • Hvilket kassaapparat passer deg?

  Trenger du kasseapparat til kantine, restaurant, butikk eller frisørsalong? Bruk vår produktvelger til å finne det rette kassaapparatet til ditt behov!

 • Kassaapparatet fungerte i nesten 30 år

  Restauranten «hos Thea» på Skillebekk i Oslo brukte samme kassaapparat fra Finn Clausen POS Systemer AS i nesten 30 år, da det plutselig pensjonerte seg en travel fredagskveld. Allerede dagen etter var innehaver Sergio Barcilon (bildet) fornøyd eier av et splitter nytt Sam4s kassaapparat fra Finn Clausen POS Systemer.

 • Hvorfor skal et kassapunkt få være kun et kassapunkt?

  Mange ønsker å bruke sin PC-kasse til alle oppgaver, slik som e-post og bestillinger, men det finnes gode grunner til å ikke gjøre det. NRK har laget en fin artikkel som gir et godt eksempel på hvorfor dette ikke bør gjøres.

 • 100.000 kassaapparater må byttes eller oppgraderes

  Etter 31. desember 2018 må alle kassasystemer i Norge tilfredsstille kravene i den nye kassaloven. - Alle kassaapparater må enten byttes eller oppgraderes innen fristen for å være lovlig i bruk. Vi antar at det dreier seg om rundt 100.000 enheter, sier daglig leder Tore Sjøvaag (bildet) i Finn Clausen POS Systemer.

 • Endring av redusert MVA sats per 1. januar 2016

  Redusert MVA er økt fra 8 til 10%. Her finner du forklaring til hvordan du skal gå frem på de fleste modeller levert eller import av Finn Clausen POS Systemer AS

Viser fra 11 til 20 av totalt 24 artikler

Her finner du oss:

Vi holder til på Brynseng. 
Kom gjerne inn for en visning i vårt 
showroom.
 
Finn Clausen POS Systemer AS
Tvetenveien 32 (2. etasje)
0666 Oslo
 
 
 
Telefon: +47 22 63 50 00
Mail: salg@finnclausen.com
 
 
 

Følg oss: