logo

Søk

Hva skjer hvis jeg ikke har et kassaapparat som følger loven?

Fra 1. januar 2019 må alle ha et kasseapparat som følger loven. Bruker du et kassaapparat som ikke følger Kassasystemforskrifta, kan du få bøter. Selger du kassaapparat som ikke følger loven, er konsekvensene større.

Illustrasjon av spørrende kassedame bak kasseapparat

Kjøper du en kasse etter 1. januar 2017, må du kjøpe et kassaapparat som følger Forskrift om krav til kassasystem. Følger ikke din kasse loven og er kjøpt før dette, må du ha byttet eller oppgradert innen 31.12.2018.

 

Kjøpt kassaapparat som ikke følger loven

 

Skatteetaten utfører kontroller, og om de oppdager at ditt kassaapparat ikke følger loven, kan konsekvensene bli følgende:

 

Gebyrer og bøter
Sluttbruker som ikke har riktig system blir ilagt gebyr eller straff for overtredelse av bestemmelse for bokføring og regnskap. Siden kassaapparatet ikke kan rapportere på den nye loven, med tanke på bokføringsplikten, vil man da få gebyr fordi man ikke følger bokføringsloven. 

 

Hvilken straff man kan få for overtredelse av bestemmelser om bokføring og regnskap varierer. Man kan straffes med bøter, eller inntil 6 års fengsel. 

 

Les mer om dette på Lovdata.no: 

 

 

Bytte kasse
Du vil bli bedt om å bytte til et kassesystem som følger Kassasystemlova. 

 

 

Trodde kassa følgte loven

 

Har du kjøpt et kassaapparat som du trodde fulgte loven, men som viser seg at ikke følger loven, må du likevel bytte.

Skatteetaten har en liste over alle kassaapparat hvor leverandøren selv bekrefter at kassasystemet er i samsvar med Kassasystemlova.

Det kan dessverre oppstå at noen leverandører er uærlige og sier at apparatet følger loven, selv om det ikke gjør det.

Det er altså ingen kasseapparat som følger loven og IKKE står på denne listen. Men det kan være at en kasse som ikke følger loven står på listen. 

 

Hva skjer da?

 

Leverandøren av kassaapparatet blir bedt om å fjerne kassa fra listen over apparat som følger loven. Du som kjøper av dette kassesystemet står da med en kasse som ikke følger loven. Sluttbruker må da finne en leverandør de kan stole på. 

 

Konsekvenser for leverandøren av kassesystemet

 

Det er for leverandøren av kassaapparat ikke lov å selge en kasse som ikke følger loven etter 1. januar 2017.

Har en leverandør satt et kassaapparat opp på Skatteetatens liste som ikke følger loven, må de trekke dette fra markedet når de blir oppdaget. I tillegg blir leverandør pålagt gebyrer frem til kassaapparatet blir trukket fra markedet eller til de har rettet opp i programvaren. 

For en leverandør kan dette bety slutten på sin forretning. 

 

Gebyrene til leverandør:

 

 

Tvangsmulkt

 

Skattekontoret kan pålegge tvangsmulkt (forsinkelsesgebyr) per dag frem til utbedringen av kassa er utført, eller til apparatet er trukket fra markedet.

Det varierer hvor mye tvangsmulkten kommer på, men maksimalt beløp er 1 millioner kroner.

Tvangsmulkten kan bli gitt til selskapet, men også direkte til enkelte styremedlemmer.

 

Overtredelsesgebyr 

 

Har ikke leverandør levert produkterklæring (produktfråsegn) om at kasseapparatet oppfyller Kassasystemlova beskrevet i § 3, kan skattekontoret pålegge overtredelsesgebyr.

Overtredelsesbyret er på 30 rettsgebyr. Ser man samme type feil i kassasystemet innen 12 måneder, etter første overtredelsesgebyr, utgjør overtredelsesgebyret 60 rettsgebyr.  
Rettsgebyret er fra 1. januar 2018 på 1130 kroner (Kilde: Norges domstoler)

 

Vær på den sikre siden

Sluttbrukere, dvs. bokføringspliktige som bruker kasseapparat, må ha et kasseapparat som følger loven senest 31. desember 2018. Kasseapparatet må være på Skatteetatens liste. Listen inneholder kasser leverandørene selv har egenerklært at følger loven. 

Det er ingen formell godkjenning fra myndighetenes side. 

Kasseapparat som velges bør derfor være levert fra en seriøs leverandør som man stoler på. 
Vi har vært på markedet siden 1953 og har ingen planer om å gi oss med det første.

Hos oss kan du kjøpe trygt!


Kilder:

 

Viser fra 1 til 10 av totalt 23 artikler

Her finner du oss:

Vi holder til på Brynseng. 
Kom gjerne inn for en visning i vårt 
showroom.
 
Finn Clausen POS Systemer AS
Tvetenveien 32 (2. etasje)
0666 Oslo
 
 
 
Telefon: +47 22 63 50 00
Mail: salg@finnclausen.com
 
 
 

Følg oss: