logo

Søk

Hvem må ha kasseapparat som oppfyller Kassasystemlova som trer i kraft 01.01.2019?

Fra 1. januar 2019 må alle bokføringspliktige som har kontantsalg ha et kassaapparat som følger loven.

Fra 1. januar 2019 må alle bokføringspliktige som har kontantsalg ha et kassaapparat som følger loven.

Definisjon av kontantsalg, jfr. Lov til krav om kassasystem (Kassasystemlova):

«Salg av varer og tjenester der kjøperen sin betalingsplikt overfor selger blir gjort opp ved levering, ved bruk av betalingskort eller kontanter som betalingsmiddel.»

Dette betyr at det er et absolutt krav om å ha et kassaapparat hvor man registrerer salget om man mottar betaling i form av kontanter og betalingskort. Dette gjelder også for mobil betaling.

 


Unntakene

1. Næringsdrivende som har under 50.000,- i omsetning i løpet av en 12 måneders periode

2. Veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner som har omsetning under 140.000 i løpet av en 12 måneders periode

3. Bokføringspliktige som har et kontantsalg som er ambulerende* og sporadisk** og som ikke overstiger 290.649 (3G) per år.

4. Salg fra automater. Unntaket gjelder ikke drivstoff-, parkering, eller billettautomater.

Disse unntakene slipper ikke unna dokumentasjon, de må føre salget fortløpende inn i en innbunden bok hvor sidene er forhåndsnummererte eller ved gjenpart av forhåndsnummerert salgsbilag.

*Ambulerende: Virksomhet som ikke drives fra fast tilrettelagt salgssted

**Sporadisk: Knyttet opp mot at virksomheten som hovedregel har en annen type salg, men unntaksvis mottar kontant betaling.


 

Hva skjer om jeg har et kassaapparat som ikke følger loven?

Har du et kassaapparat som ikke følger loven kan du få bøter – se Straffereaksjoner lengre ned.

 


Jeg trodde kassa fulgte loven.

Har du en kasse du trodde fulgte loven, men som viser seg å ikke gjøre det, må du allikevel bytte kasse.

 


Hvordan finner jeg en kasse som følger loven?

Skatteetaten har en liste over alle kassaapparat hvor leverandørene bekrefter at kassene er i samsvar med lovkravene.

Denne listen finner du på Skatteetatens hjemmeside.

 


Straffereaksjonene

Ved ikke å ha en godkjent kasse innen 01.01.2019 er det en rekke lover som brytes.

Skatteforvaltningsloven

Denne loven erstatter den tidligere likningsloven.

Ved brudd på Skatteforvaltningsloven har myndighetene flere straffereaksjoner:


1. Overtredelsesgebyr

Skattemyndighetene kan ilegge overtredelsesgebyr overfor:

a) tredjeparter som ikke oppfyller sine opplysningsplikter etter kapittel 7

b) den som ikke medvirker til kontroll etter § 10-4

c) den som ikke oppfyller sine plikter til å føre og oppbevare personalliste gitt i medhold av bokføringsloven.

Overtredelsesgebyr ved første brudd: 11.300,- Overtredelsesgebyr ved påfølgende brudd: 22.600,-


2. Tvangsmulkt

Tvangsmulkt kan benyttes når:

– opplysningspliktige ikke gir opplysninger vedkommende plikter å gi innen de fastsatte frister

– det er åpenbare feil ved de opplysninger som gis eller

– skattepliktig ikke retter seg etter pålegg om bokføring.

Løpende tvangsmulkt: inntil 50 rettsgebyr (1.130,-) per dag inntil en million kroner.


3. Tilleggsskatt

Tilleggsskatt ilegges skattepliktig og trekkpliktig som gir uriktig eller ufullstendig opplysning til skattemyndighetene eller unnlater å gi pliktig opplysning, når opplysningssvikten kan føre til skattemessige fordeler.

Tilleggsskatt: 20 % av den skattemessige fordelen som er eller kunne vært oppnådd

 


Bokføringsloven

Ved brudd på Bokføringsloven, som er en naturlig følge av at man ikke registrerer salg på en godkjent måte, er fengsel en straffereaksjon. Forenklet er strafferammene følgende:

§ 392. Regnskapsovertredelse

Med bot eller fengsel inntil 2 år.

§ 393. Grov regnskapsovertredelse

Grov regnskapsovertredelse straffes med fengsel inntil 6 år.

§ 394. Uaktsom regnskapsovertredelse

Uaktsom regnskapsovertredelse straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

 

Endringer i bokføringsforskriften – krav til utskrift av salgskvittering

21. september 2018 ble det fastsatt en endring i bokføringsforskriften:

Dette innebærer at det ikke vil bli stilt krav til utskrift av salgskvittering hvis det benyttes en integrert betalingsløsning i forbindelse med salget og at kunde ikke ønsker kvittering.

Unntaket fra kravet om kvittering vil ikke gjelde dersom det betales med kontanter.


Endringer i bokføringsforskriften – forslag om innstramming av bruk av kontantfaktura.

Skattedirektoratet har foreslått at bruk av kontantfaktura som et alternativ til å ha et godkjent kassasystem bare skal gjelde de som omfattes av merverdiavgiftsloven § 3-2, det vil si de som driver helserelaterte tjenester som leger, tannleger, fysioterapeuter m.v.

Denne endringen er per nå ikke fastsatt. Blir den fastsatt betyr det at en del bransjer som tidligere ikke hadde krav om godkjente kasser vil få det. Dette er f.eks. bilbransjen, herunder bilvask og bilrekvisita.

Viser fra 1 til 10 av totalt 23 artikler

Her finner du oss:

Vi holder til på Brynseng. 
Kom gjerne inn for en visning i vårt 
showroom.
 
Finn Clausen POS Systemer AS
Tvetenveien 32 (2. etasje)
0666 Oslo
 
 
 
Telefon: +47 22 63 50 00
Mail: salg@finnclausen.com
 
 
 

Følg oss: