logo

Søk

Ny kassasystemlov – alle kassasystem må være oppgradert i løpet av 2018

Den nye kassasystemlova med forskrift stiller nye krav til bedrifter som driver kontantsalg. Innen 1. januar 2019 må bokføringspliktig bedrifter ha satt seg inn i det nye regelverket og ha på plass et kassasystem som tilfredsstiller de nye lovkravene. – Ett år går fort. Ikke vent for lenge med planleggingen, råder seksjonssjef Astrid Dugstad Tveter i Skattedirektoratet.

Bedriftene har ett år på å forberede seg
Den nye kassasystemloven med forskrift trådte i kraft for leverandørene 1. januar 2017, og stiller krav om at
alle nye kassasystem som selges, leies eller lånes ut, følger det nye regelverket. For å legge til rette for en
naturlig utskifting av eksisterende system, fikk bokføringspliktige bedrifter to år på å oppgradere sine
kassasystem.

Vi er nå halvveis i overgangsperioden, og anbefaler derfor at du som driver med kontantsalg
gjør deg kjent med de nye lovkravene, sier Dugstad Tveter.

Et godt råd er å kontakte systemleverandøren og forhøre deg om ditt eksisterende kassasystem kan eller skal oppgraderes i 2018. Hvis det ikke er mulig, må bedriften kjøpe eller leie et nytt system til å registrere og dokumentere kontantsalg.


Fra 2019 må alle kassasystem være produkterklært
Fra 1. januar 2019 vil det kun være tillatt å benytte kassasystem som tilfredsstiller lovkravene, og som er utstyrt
med en produkterklæring fra leverandøren. På skatteetaten.no/kassasystem finner du en oppdatert liste over
de leverandørene som har produkterklært sine kassasystem hos Skatteetaten.

Listen over produkterklærte kassasystem gir både god oversikt og større trygghet for at kassasystemet du har eller vurderer å anskaffe, er i tråd med det nye regelverket, mener Dugstad Tveter.


Viktig lov for å bekjempe svart økonomi
Den nye lovgivningen er et viktig bidrag i kampen mot svart økonomi, og mer rettferdig beskatning i
kontantsalgbransjen. Skatteetaten har gjennom flere år avdekket betydelig manipulasjon av kassasystem og
unndratt omsetning i bransjer med kontantsalg.

- I tillegg til tap av skatteinntekter som skal komme fellesskapet til gode, medvirker manglende innberetning til illojal konkurranse, der seriøse næringsdrivende risikerer å bli utkonkurrert. Dette er en utvikling som verken næringen eller det norske samfunnet er tjent med, erklærer Dugstad Tveter.

Fra 1.januar 2019 er det kun tillatt å bruke kassasystem som er produkterklært og tilfredsstiller de krav og funksjoner regelverket setter. Hensikten er å gjøre det vanskeligere å manipulere kassasystem og unndra kontantsalg fra skatte- og avgiftsberegning, sier Astrid Dugstad Tveter, Skattedirektoratet. Bilde: Skatteetaten.

 

Hva bør jeg som bokføringspliktig bedrift vite om de nye lovkravene?
Den nye lovgivningen krever at kassasystemet skal være utstyrt med en rekke nye funksjoner. Det er også
innført forbud mot enkelte typer funksjoner. Her er en oversikt over noen av de viktigste endringene som
berører deg og din bedrift:


Salgskvittering Det skal ikke være mulig å avslutte et salg uten at systemet skriver ut en salgskvittering til
kunden. Elektronisk kvittering er tillatt, men det må likevel alltid være mulig å skrive ut en papirkvittering.
Systemet skal ikke kunne skrive ut mer enn én kopikvittering. Kvitteringer fra betalingsterminal som ikke er
integrert med kassasystemet skal være tydelig merket med ordene «IKKJE KVITTERING FOR KJØP».

Detaljerte krav til innhold i X- og Z-rapporter. Rapportene skal blant annet gi opplysninger om kontantsalg,
eksempelvis omfanget av ulike kvitteringer og skuffeåpninger (nullinnslag). Det skal ikke være mulig å merke
særskilte varer eller tjenester i kassasystemet, slik at de ikke blir tatt med på X- og Z-rapporter.


Elektronisk journal. Elektronisk journal skal oppbevares i Norge. Eksport av filer skal kun skje på forespørsel
og i det standardformat Skattedirektoratet har bestemt (SAF-T; XML). Kassasystemet skal ikke kunne kobles til
system eller programvare som gjør det mulig å endre eller slette elektronisk journal. Bruker skal heller ikke
kunne ta bort, endre eller legge til opplysninger i registreringene. Programmert tekst på varer og tjenester skal
ikke kunne endres i forbindelse med registeringen av kontantsalget.


Kassasystemet skal også kunne skille mellom ulike betalingsformer ved salg, og det stilles nye, spesifiserte krav
til dagsoppgjør. Les mer på skatteetaten.no/kassasystem


Risikerer gebyr ved overtredelse
Etter 1. januar 2019 vil kun kassasystem som tilfredsstiller lovkravene være tillatt å bruke. Har du ikke et nytt
eller oppgradert kassasystem på plass da, risikerer bedriften å få overtredelsesgebyr etter
skatteforvaltningsloven. Gebyret er for tiden på 11 300 kroner, det dobbelte ved gjentatte overtredelser.


Spørsmål om regelverket?
For å bli kjent med det nye regelverket, er det lurt å ta en titt på våre hjemmesider, oppfordrer seksjonssjef
Tveter. Her er det samlet mye nyttig informasjon, både om selve lovverket, om produkterklærte kassasystem
og ofte stilte spørsmål med svar Her finnes også lenke til bokføringsforskriften som stiller en rekke nye
brukerkrav fra 1. januar 2019, se www.skatteetaten.no/kassasystem.

 

Ta kontakt
Hvis du har spørsmål til regelverket kan du også kontakte Skatteetaten direkte, sier Tveter til slutt. Det er
opprettet en epostadresse kassasystemprosjektet@skatteetaten.no hvor det er mulig å sende inn spørsmål. Vi
prøver å svare så raskt vi kan!


God dialog og samarbeid
Vi i Skatteetaten vil ønske alle berørte bedrifter lykke til med forberedelsene, avslutter seksjonssjefen.
Skatteetaten har så langt hatt et godt samarbeid med systemleverandører og andre i kontantsalgbransjen,
omkring den nye kassasystemloven. Vi håper og satser på et minst like godt samarbeid og åpen dialog i tiden
fremover.


Kilde: Skatteetaten

 

 • Bruk av kontantfaktura kassaapparat

  Fra 1. januar 2019 skal bokføringspliktige registrere og dokumentere kontantsalg ved bruk av produkterklært kassasystem. For enkelte bokføringspliktige kan det være anledning til å bruke kontantfaktura som alternativ til kassasystem.

 • Eksport av dagsoppgjør til regnskap

  Det finnes ulike typer regnskapssystem, skybaserte og tradisjonelle. Ved hjelp av Omega Skyportal støtter vi en rekke regnskapssystem.

 • Hvem må ha kasseapparat som oppfyller Kassasystemlova som trer i kraft 01.01.2019?

  Fra 1. januar 2019 må alle bokføringspliktige som har kontantsalg ha et kassaapparat som følger loven.

 • – Kassasystemet går som en traktor

  Siden gjenåpningen i 2014 har Cafe Amsterdam i Oslo benyttet samme Omega kassasystem fra Finn Clausen – uten en eneste driftsstans. – Dette kassasystemet er rett og slett som en traktor, det bare går og går, sier daglig leder Niels Smits på Cafe Amsterdam.

 • Kaos da kassaloven ble innført i Sverige

  Første del av den norske kassaloven, som trådte i kraft 1. januar 2017, bygger i stor grad på det som ble gjort i Sverige i 2010. Innføringen av den svenske kassaloven førte til kaotiske tilstander blant både leverandører, forhandlere og brukere. Det forteller adm. dir. Thomas Karlsson (bildet) i Datorama.

 • Hva skjer hvis jeg ikke har et kassaapparat som følger loven?

  Fra 1. januar 2019 må alle ha et kasseapparat som følger loven. Bruker du et kassaapparat som ikke følger Kassasystemforskrifta, kan du få bøter. Selger du kassaapparat som ikke følger loven, er konsekvensene større.

 • Kassasystem med selvbetjent løsning

  Enkelte kassapunkt kan gjøres vesentlig mer effektive ved en selvbetjent løsning. Man kan spare både i menneskelige ressurser og unngå lange køer i rushtider der hvor flere skal kjøpe samtidig.

 • Hurtig kassaapparat til matmesse?

  Vi har rimelige og enkle løsninger på kassaapparat og bankterminal for deg som skal stille ut dine delikatesser og matprodukter for én dag eller flere dager. Våre kasser sørger for hurtig transaksjoner og gode rapporter.

 • Kassaapparat – ny lov. Dette må du vite

  Kassasystemlova er vedtatt og i kraft fra og med 2017. Dette betyr at skal du kjøpe et kassaapparat i dag må apparatet være tilpasset det nye lovverket. Kjøper du et apparat som ikke er tilpasset, så må det byttes ut for din regning innen 31. desember 2018.

Viser fra 1 til 10 av totalt 24 artikler

Her finner du oss:

Vi holder til på Fyrstikktorget, Helsfyr. 
Kom gjerne inn for en visning i vårt 
showroom.
 
Finn Clausen POS Systemer AS
Karoline Kristiansensvei 1H, 
0661 Oslo
Postboks 6658 Etterstad, 
0607 OSLO
 
Telefon: +47 23 30 47 00
Telefaks: +47 23 30 47 01
 
 

Følg oss: